اپلیکیشن حمل و نقل

دز اینجا سیاست های روز را بهتر تحلیل کنید

همه چیز باربری و حمل و نقل انلاین

۶۳ بازديد

از میان شیوه های حمل ونقل، حمل و نقل اپلیکیشن حمل و نقل  بارسی جاده ای بیشترین امکان جذب نیروی کار را دارد. برآوردهـای انجـام شـده

توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که در سال 1376 بیش از یـک میلیـون نفـر در بخـش

حمل ونقل جاده ای کشور مشغول به کار بوده اند که نسبت به سال قبل از آن حدود 4/3 درصد رشد داشته است. از

این تعداد حدود 156 هزار نفر (حدود 15 درصد کل شاغلین) در بخش مسافر و بالغ بر 883 هزار نفر (حدود 85 درصد

کل شاغلین) نیز در بخش بار فعالیت می نموده اند [5 .[

 ریلی زیربخش- 2-3-2

میزان اشتغال زایی در راه آهن (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری) و با توجه به میزان بار و مسافر، سـطح مکانیزاسـیون، بهـره

وری و شرایط هر کشور متفاوت است. در حال حاضر تعداد کل نیروی انسانی شاغل در راه آهن کشور به ازای هـر کیلـومتر شـبکه

حدود 5 نفر است. براساس آمار موجود، تعداد کارکنان راه آهن در سال 1376 ،28756 نفر بوده است [7 . [

 هوایی زیربخش- 3-3-2

مشاغل ایجاد شده در بخش حمل و نقل باربری انلاین کرمان هوایی در مقایسه با حمل و نقل  باربری انلاین جاده ای و راه آهن کم می باشد. چون بخش

عمده ای از سرمایه گذاری ها برای خرید تجهیزات حمل و نقل  باربری انلاین هوایی اختصاص می یابند. از طرف دیگـر چـون اغلـب

افراد شاغل در این بخش از افراد متخصص و تحصیل کرده تشکیل یافته اند، ارزش افزوده ای که این افراد ایجـاد مـی

کنند در مقایسه با سایر زیربخشهای حمل و نقل  باربری انلاین بسیار بیشتر می باشد به استثنای زیربخش حمل و نقل  باربری انلاین دریـایی کـه

شرایط مشابهی دارد. بر این اساس در سال 1376 حدود 38825 نفر در بخش حمل و نقل  باربری انلاین هوایی مشغول به کار بـوده

اند

باید این فرهنگ در همه شهروندان به ویژه تهران و شهر‌های بزرگ نهادینه شود که استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی یک فرهنگ و نیاز جوامع شهری محسوب می‌شود و توسعه وسایل عمومی درون‌شهری می‌تواند بسیاری از مشکلات شهری ازجمله ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ... را برطرف کند.»

 

کارشناسان اقتصادی معتقدند هر وسیله نقلیه شخصی نیازمند ۷ مترمربع فضای خالی برای هر سفرکننده است، اما اتوبوس تنها ۱/۲ مترمربع فضا به ازای هر نفر نیاز دارد، به همین دلیل تجهیز یک شهر به سیستم حمل‌ونقل عمومی پرظرفیت، ایمن، راحت و کارا باعث متحد شدن اجزای یک جامعه برای حل مشکلات ترافیکی و محیط زیستی می‌گردد.

 

یک کارشناس مسائل اجتماعی در این باره می‌گوید: اعلام بار کرمان «امروزه نقش و جایگاه وسایل نقلیه عمومی در رفع چالش‌های درون‌شهری کاملا مشخص و قابل تامل است و تمامی کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بر این واقعیت تاکید دارند که توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سلامت جسمی و روانی جامعه تاثیر فراوانی دارد، با کاهش وسایل نقلیه شخصی، ترافیک و آلودگی هوا کاهش می‌یابد و مسافران باامنیت، راحتی و فراغ بال بیشتری به تردد می‌پردازند و کیفیت زندگی در شهر‌ها تغییر خواهد کرد، البته این مسئله مستلزم فرهنگ‌سازی، برنامه‌ریزی در حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی و همکاری مردم با مسئولان و نهاد‌های اجرایی است. به طور مثال اگر هر شخصی به خود یادآوری کند که سلامت شهر، سلامت جامعه، سلامت خودش و افراد خانواده‌اش است باید از آوردن وسیله نقلیه شخصی به خیابان آن هم برای تردد فقط یک نفر خودداری کند.»

 

وی یادآوری می‌کند: «البته در برخی از مواقع برای جابه‌جایی افراد خانواده استفاده از وسایل نقلیه شخصی ضرورت دارد آن هم برای مسافت‌های طولانی، ولی این مسئله نباید همیشگی باشد و در مواقع نیاز باید این اقدام انجام شود.»

 

فواید استفاده از حمل و نقل  باربری انلاین عمومی

 

به گفته این کارشناس، استفاده از وسایل نقلیه عمومی باعث کاهش هزینه نگهداری و تعمیر اتومبیل، حفظ محیط زیست و جلوگیری از ترافیک و اتلاف وقت خواهد شد.

 

استفاده از ناوگان حمل و نقل  باربری انلاین عمومی فواید متعددی برای شهر خواهد داشت، البته سیستم حمل و نقل  باربری انلاین عمومی توانایی جایگزینی صددرصد سفر‌های درون شهری را ندارد، اما می‌تواند نقش مؤثری در حل مشکلات و چالش‌های سفر‌های درون شهری، ترافیک، آلودگی هوا و افزایش بیماری‌های جسمی و روحی داشته باشد.

 

به عقیده کارشناسان به ازای هر ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که در حمل و نقل  باربری انلاین عمومی سرمایه‌گذاری شود، ۳۶۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد می‌شود. به ازای هر ۱۰۰۰ تومانی که در حمل و نقل  باربری انلاین عمومی سرمایه‌گذاری می‌شود ۴۰۰۰ تومان سود خواهد داشت و به ازای هر ۱۰۰ میلیون سرمایه‌گذاری دولتی در حمل و نقل  باربری انلاین عمومی، ۳۰۰ میلیون فروش تجاری در برخواهد داشت.

 

 نقاط حمل و نقل: حمل و نقل  باربری انلاین اساساً مکانها را به هم پیوند می دهد که معمولاً به عنوان نقاط توصیف می شوند. خدمات آنها به شکل دسترسی نقاط به سیستم توزیع یا به شکل انتقال کالابه نقاط میانی در یک شبکه ی حمل و نقل  باربری انلاین است. این عملکرد اساساً توسط ترمینالهایی انجام می شود که مبدأ یا مقصد هستند و یا کالاها را از یک سبک حمل و نقل  باربری انلاین به دیگری انتقال می دهند. جغرافیای حمل و نقل  باربری انلاین باید مکاهای تجمع و انتقال کالای خود را بررسی نماید.

 

2- شبکه های حمل و نقل: به بررسی ساختارهای مکانی و زیرساخت های سازمان های حمل و نقل  باربری انلاین و ترمینال ها می پردازد. جغرافیای حمل و نقل  باربری انلاین باید در تحقیقات خود پشتیبانی زیرساخت ها و شکل دادن به حرکات را شامل نماید.

 

3- تقاضاهای حمل و نقل: به بررسی تقاضا برای خدمات حمل و نقل  باربری انلاین و سبک هایی که باید برای پشتیبانی از حرکات به کار گرفته شوند می پردازد. به محض شناسایی این تقاضا به فعل و انفعالی تبدیل می شود که در یک شبکه ی حمل و نقل  باربری انلاین به جریان می افتد جغرافیای حمل و نقل  باربری انلاین باید عواملی که بر عملکرد تقاضای آن اثرگذارند را ارزیابی کند.

 

تجزیه و تحلیل این مفاهیم بر روش شناسی هایی متکی است که معمولاً توسط علوم مانند اقتصاد، ریاضی، برنامه ریز و آمار توسعه یافته اند. هر یک از آنها وجه متفاوتی از جغرافیای حمل و نقل  باربری انلاین را فراهم می کنند. برای مثال ساختار مکانی شبکه های حمل و نقل  باربری انلاین را می توان با نظریه ی گراف تجزیه و تحلیل کرد که اساساً محصول علم ریاضیات است. علاوه بر این، بسیاری مدلهای ایجاد شده برای تجزیه و تحلیل حرکات مانند مدل جاذبه از علوم فیزیکی گرفته شده اند. چند علمی بودن صفت مهم جغرافیای حمل و نقل  باربری انلاین است.

 

نقش جغرافیای حمل و نقل  باربری انلاین درک روابط مکانی است که توسط سیستم های حمل و نقل  باربری انلاین ایجاد می شوند. این امر به استدلالهای غلطی درباره ی حمل و نقل  باربری انلاین منجر می شود. درک بهتر از روابط مکانی برای کمک به بخش خصوصی و عمومی درگیر در مسائل حمل و نقل  باربری انلاین ضروری است تا مشکلات حمل و نقلی مانند ظرفیت، انتقال، قابلیت اتکا و ترکیب سیستم های حمل و نقل  باربری انلاین را حل نماید. سه مفهوم جغرافیایی پایه ای وجود دارد که با جغرافیای حمل و نقل  باربری انلاین مرتبط هستند:

 

  مکان. از آنجایی که تمام فعالیت ها در جایی اتفاق می افتند، هر مکان دارای ویژگی های مختص خود است که دارای عرضه و/ یا تقاضای بالقوه منابع، تولیدات، خدمات یا نیروی کار است. یک مکان ماهیت، مبدأ، مقصد، فاصله و حتی امکان حرکتی را که باید شناسایی شود را تعیین می کند. برای مثال، یک شهر کارکنانی را در بخش های متنوعی از فعالیت ها در کنار منابع مصرفی، تدارک می بیند.

 

مکمل بودن. مکان ها نیازمند مبادله ی کالاها، افراد و اطلاعات هستند. این موضوع ایجاب می کند که بعضی مکانها دارای مازاد بوده در حالی که مکانهایی دیگر با کسری مواجه هستند. تنها راهی که به تساوی می توان رسید حرکت بین مکانهای دارای مازاد و مکانهای دارای تقاضا است. برای مثال، مکمل بودنی که بین یک فروشگاه (مازاد کالاها) و مشتریانش (تقاضا برای کالاها) ایجاد می شود.

مقیاس. حرکاتی که بین مکانها انجام می شود در مقیاس های متفاوت است، که به ماهیت فعالیت وابسته است. مقیاس توضیح می دهد که چگونه سیستم های حمل و نقل  باربری انلاین در جغرافیای محلی، منطقه ای و جهانی ایجاد می شوند، در حالی که شبکه توزیع شرکتهای چندملیتی در حال پوشش مناطق متعددی در جهان هستند.